Suomen Sininen Tie ry

Suomen Sininen Tie ry (Ruotsiksi Blå Vägen I Finland rf) on liki 60-vuotias tieyhdistys, joka pyrkii hoitamaan tien vaikutuspiirissä olevien kuntien ja kaupunkien edunvalvontaa väylän osalta. Tie kulkee halki Suomen Vaasasta aina Niiralaan asti ja kansainvälisesti se kulkee Norjasta Mo i Ranasta Atlantilta aina Venäjän puolelle asti. Sinisen Tien pituus kaikkineen on noin 1800 km, josta Suomen osuus on vajaa 600 km.

Tällä hetkellä toiminnassa on mukana tien keskellä olevista kunnista Lapua, Alajärvi, Kannonkoski ja Viitasaari. Mukana on lisäksi myös Kehitysyhtiö Witas Oy sekä Visit Lakeus, jotka laajentavat toimintapiiriä. Tällä hetkellä tieyhdistyksen tärkein edunvalvontahanke on edistää koko Sinisen Tien osuuden saamista valtatieluokituksen alaiseksi tieksi. Valtatie osuudesta puuttuu vain Kantatie 77 osuus Kyyjärveltä Siilinjärvelle, johon toivotaan sen muuttamista Valtatie 16 jatkeeksi, jolloin se Suomen puolella olisi Vaasasta Siilinjärvelle asti yhteneväistä Valtatietä. Tämä muutos selkeyttäisi huomattavasti niin matkailijoiden kuin logistisestikin tiellä kulkevien niin kotimaisten kuin varsinkin ulkomaisten liikkumista Sinisellä tiellä. Tieyhdistys teki kuntiin ja maakuntaliittoihin kyselyn valtatieluokitus asiasta. Kaikki vastanneet 16 kuntaa/kaupunkia ja 4 maakuntaliittoa vastasivat myönteisesti tien luokituksen nostamiseksi.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin 3-4 kertaa / vuosi. Hallituksessa on edustettuina kaikkien mukana olevien kuntien ja yhteisöjen edustajat.

Alajärvi: Jorma Keijonen pj., 0400 666164
Lapua: Kai Pöntinen, Helena Lahtinen
Kannonkoski: Jukka Tuohimaa
Viitasaari: Seppo Kauppinen
Kehitysyhtiö Witas: Elina Mäkinen
Visit Lakeus: Tuula Lahti